Betingelser

Generelle betingelser

9. februar 2017, Profil Rejser A/S ©

Profil Rejser ønsker at yde dig optimal sikkerhed på din rejse og tage forbehold for alle tænkelige situationer. Derfor beder vi dig om at nærlæse nedenstående, så du er bekendt med de betingelser, der gælder, når du køber en rejse hos os. 

Hent de generelle betingelser som PDF her

Teknisk arrangør
Profil Rejser A/S (herunder Profil Rejser Cruise, Profil Rejser SportConcept, Profil Grupperejser) CVR nr.: 13883408. Medlem af Rejsegarantifond nr. 2356. 
Depositum og aftalebinding
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum på minimum 25% er rettidigt modtaget. Depositum kan være mere end 25% afhængig af hvilke produkter der bestilles. Ved indbetaling af depositum bekræfter du, at have accepteret oplyste vilkår og generelle betingelser for rejsen. For krydstogter bekræftes endvidere, at de af rederiet oplyste, og/eller i kataloget meddelte, vilkår for rejsen er accepteret. Er depositum ikke modtaget ved angivne frist, bortfalder aftalen.

Slutbetaling
Fuld betaling skal modtages senest 60 dage før afrejse (ved krydstogter 120 dage før), medmindre andet er anført. Sker betaling med kreditkort pålægges gebyr. Når betaling er modtaget fremsendes billetter m.v. så de er fremme senest 10 dage før afrejse.

Rejsens pris  
Udover rejsens pris, opkræves 40 kr. i bidrag til Rejsegarantifond samt 49 kr. pr. pers for produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikring er en udvidet ansvarsforsikring Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) har forhandlet på vegne af sine medlemmer. Forsikringen dækker rejsebureauets eventuelle ansvar i henhold til loven om pakkerejser. 

Ændring og afbestilling af rejsen

Rejsen kan ændres omkostningsfrit indtil betaling er modtaget. Efter indbetaling af depositum og/eller slutbetaling er aftalen bindende. For afbestilling af pakkerejser (fly samt anden turistmæssig ydelse) er de generelle regler følgende ved annullering mere end 60 dage før afrejse: Er depositum betalt ved bestilling af rejsen, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte depositum. Er rejsens fulde pris betalt ved bestillingen, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte beløb. 

Ved annullering fra 60 til 30 dage før afrejsen gælder følgende: Er depositum betalt ved bestilling af rejsen, vil annulleringsgebyret svare til 50% af rejsens samlede pris. Er rejsens fulde pris betalt allerede ved bestilling, vil annulleringsgebyret svare til det indbetalte beløb. 
Annulleres mindre end 30 dage før afrejse er annulleringsgebyret i alle tilfælde 100% af rejsens pris. Disse gebyrer opkræves med mindre andet er anført på ordrebekræftelse. Indgår køb af billetter til sport, teater o. lign,  er disse ikke refunderbare. Ved køb af pakkerejser er der ikke fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 2, nr. 4. Fraråder Udenrigsministeriet rejse til rejsemålet kan rejsen frit annulleres.
Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v. 
Hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme o. lign., kan rejsen annulleres vederlagsfrit, såfremt Udenrigsministeriet fraråder rejser dertil. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis begivenheden var kendt på bestillingstidspunktet. 

Arrangørens aflysning af rejse
Såfremt rejsebureauet ikke har tilstrækkelig tilslutning til en programlagt grupperejse, vil rejsen kunne blive aflyst op til fire uger før afrejse. Det nødvendige antal deltagere for gennemførsel af rejsen fremgår af programmet. I tilfælde af aflysning har du ikke krav på erstatning, udover refundering af rejsens pris.

Overdragelse af rejsen
Overdragelse af rejsen til anden person er pga. underleverandørers regler sjældent muligt. Forhør dig hos rejsebureauet om gældende regler for din rejse.  

Afbestilling ved sygdom
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Afbestillingsforsikring skal tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedatoen. For ikrafttrædelse af forsikringen skal afbestilling foretages inden påbegyndt rejse, og meddeles rejsebureauet skriftligt. Udenfor rejsebureauets åbningstid skal afbestilling foretages direkte hos flyselskab, rederi, hotel m.v. Det forudsættes, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft.

Rejseforsikring
Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. på rejsen. Det anbefales derfor kraftigt, at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Ved krydstogter er det et krav, at den rejsende har en rejseforsikring. Har du en kronisk lidelse, skal du søge om medicinsk forhåndstilsagn for at være garanteret forsikring på rejsen.

Forsinket fremmøde forsikring
Trafik, vejrforhold o.a. kan foranledige situationer, hvor forbindelser ikke nås. Det anbefales derfor at tegne forsikring mod forsinket fremmøde. Forsikringen dækker ulemper og følgevirkninger, hvis du fx sidder fast i tog og misser din flyforbindelse. Uden denne forsikring afholder du selv udgifterne til at indhente rejsen. 

Konkursforsikring og dækning
Ved køb af pakkerejse (fx krydstogt, eller fly inkl. hotel) hos et dansk registreret rejsebureau, er du automatisk sikret mod flyselskabets konkurs via Rejsegarantifonden. Ved køb af kun flybillet, er du også dækket via Rejsegarantifonden, dog under nogle andre betingelser, og under forudsætning af din hjemrejse går til Danmark. Læs mere om konkurs og dækning på Forbrug.dk

Tider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter er det ikke unormalt, at der forekommer tidsændringer. Tjek derfor altid afgangstider inden afrejse, via internet, apps og lign. Under rejsen er det den rejsendes eget ansvar, at holde sig orienteret om evt. tidsændringer. Søg information på internettet, forhør dig på hotellet, hos flyselskab, rederi m.v. og hold godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i lufthavnen. Tidsinformation i rejseplanen er vejledende og rejsebureauet er ikke ansvarlig for ændringer, som flyselskab eller rederi måtte foretage undervejs. Ved krydstogter er anførte destinationer ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nødvendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikkerhed.  

Check-in tider fly
Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. To timer før flyafgang er ”tommelfingerreglen” i Europa, og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti, og generelt bør du sikre dig nok tid, og tage højde for evt. lang kø ved check-in samt sikkerhedscheck. Du kan med fordel checke ind online via nettet eller anvende de automater, som forefindes i mange lufthavne. 

Rejser til USA
Alle danske statsborgere skal godkendes (ESTA) før indrejse til USA. Dette gælder også, hvis du blot mellemlander med fly, eller lægger til havn med et krydstogt, som går via USA. Rejsende skal søge ESTA fra denne officielle hjemmeside. Prisen er ca. 15 USD pr. pers. Vi anbefaler ESTA registrering foretages i god tid og senest 14 dage før afrejse. Medbring kopi af din ESTA godkendelse på rejsen, da denne skal kunne fremvises i immigrationskontrollen. 

Har du andet statsborgerskab end dansk kan der gælde andre regler end ovenfor, og vi henviser til pågældende lands ambassade for nærmere information.

VIGTIGT: Har du som dansk statsborger besøgt Syrien, Somalia, Irak, Iran, Libyen, Sudan eller Yemen efter 1. marts 2011 kræves visum til USA. 

For nærmere information om indrejseregler henvises til Den Amerikanske Ambassade på tlf. 89887555 eller mail: support-danmark@ustraveldocs.com
Rejser til Canada
Før du kan rejse til/via Canada skal du registreres og godkendes, dette kaldes eTA (Electronic Travel Authorization). Rejsende skal selv ansøge om eTA via hjemmesiden: www.canada.ca/eta. Prisen er 7 CAD pr. pers og eTA er gyldig til passets udløbsdato, dog max. 5 år. Registrering bør foretages i god tid og senest 72 timer før afrejse. Visum kræves ved ophold over 90 dage.
Bagage
Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage du må medbringe. Rejser du med forskellige flyselskaber så vær opmærksom på, at bagagereglerne varierer. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens på en anden kun 20 kg. Ofte opkræves gebyr ved rejse fra USA's fastland til USA's øer, hvis der indskrives mere end 1 stk. bagage. Der findes også billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, og dette skal derfor tilkøbes. Det tilladte antal bagage vil altid fremgå af din flybillet og/eller rejseplan. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt, og er man i tvivl om reglerne, bør man se på flyselskabernes hjemmesider eller kontakte rejsebureauet. Håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande.  Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose ved sikkerhedskontrollen. Læs mere på www.cph.dk

Skatter og afgifter
Flyskatter er inkluderet i billetprisen.  Der kan forekomme andre lufthavns- eller turistmæssige skatter, der skal betales kontant på rejsemålet, og denne udgift påhviler den rejsende. Informationer om evt. lokale skatter vil være angivet i dine rejsepapirer. De enkelte lande kan imidlertid uden - eller med meget kort varsel - indføre nye skatter eller forhøje eksisterende, hvorfor rejsebureauet tager forbehold for disse informationer.

Pas, visum og vaccinationer
Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visum, transitvisum og nødvendige vaccinationer, også for medrejsende børn. Tjek at du har tomme sider til stempler i dit pas før afrejse, da du i visse lande kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet. På rejser uden for EU, eller ved køb af krydstogt, skal passet være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst. Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at ind- og udrejseregler til de lande der besøges, overholdes. Såfremt dit pas indeholder stempler fra Israel, skal du gøre opmærksom på dette ved bestillingen, da det kan udelukke indrejse i flere lande. Det er besøgslandets myndigheder, der fastlægger reglerne for indrejse, og oplysninger herom bør derfor indhentes via konsulat el. ambassade. Det påhviler desuden den rejsende, før afrejse, at kontrollere, at alle rejsedokumenter er korrekte, og navne stavet korrekt i henhold til pas. Stemmer navne i billetter og pas ikke overens, kan det føre til afvisning ved check-in. For navneændring i allerede udstedte dokumenter opkræves gebyr, som kan være op til prisen for en ny billet. 
 
Er du ikke dansk statsborger, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre særligt opmærksom på dette ved bestillingen, da det kan udelukke indrejse i visse lande. Det er besøgslandets myndigheder, der fastlægger reglerne for indrejse, og som ikke-dansk statsborger bør du indhente oplysninger om gældende regler hos dit lands ambassade eller konsulat samt hos Statens Serum Institut. Undlades dette, påtager rejsebureauet sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende vacciner, indrejsepapirer m.v. måtte medføre.

Udeblivelse og ubenyttede ydelser
Har du ikke afbestilt rejsen eller ydelsen, og/eller indfundet dig på de angivne tidspunkter, eller kan du ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, såsom gyldigt pas, visa og vaccinationsattest, har du ikke krav på godtgørelse af rejsen.  
Bemærk også, at en flybillet altid skal benyttes i korrekt rækkefølge.  Flyselskaberne forbeholder sig ret til at annullere strækninger i din billet, såfremt du ikke har benyttet den/de foregående. 

Reklamation (under rejsen)
Evt. reklamation under rejsen skal straks fremsættes overfor rejsebureauet, så en fejl/mangel kan afhjælpes hurtigst muligt og med mindst mulig ulempe. Rettes reklamation direkte til flyselskab, rederi, hotel eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag. Undlader du at reklamere til rejsebureauet, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette erstatningskrav.
Bemærk, binder du dig kontraktligt med underskrift på et dokument, fx ved billeje, vil denne være gældende, uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet. Rejsebureauet kan i disse tilfælde ikke hjælpe med evt. erstatningskrav. Tjek altid hvad du underskriver, da du hæfter for det. 

Reklamation (efter rejsen)
Har du købt en flybillet (uden andet) og har du haft en dårlig oplevelse, skal du klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan du gå til Forbrugerklagenævnet, hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.  
Har du købt en pakkerejse (fly inkl. hotel o.a.), skal du sende reklamation skriftligt til rejsebureauet. Er du ikke tilfreds med bureauets afgørelse, kan du gå videre med din reklamation til Pakkerejseankenævnet. Du kan også vælge at klage via EU Kommissionens online klageportal. I givet fald skal du angive vores mail: ferie@profilrejser.dk

Prisændringer
Rejsebureauet forbeholder sig ret til, efter aftalens indgåelse, at forhøje prisen pga. ændringer i transportudgifter, herunder skatter, afgifter, brændstofpriser, lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter o. lign. En evt. prisændring varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse.

Ansvar ved salg af pakkerejser
Ved køb af en pakkerejse, dvs. fly samt anden turistmæssig ydelse, eller et krydstogt, er rejsebureauet teknisk arrangør, og som rejsende er du sikret i henhold til Loven om Pakkerejser. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser.

Ansvar ved salg af enkeltydelser
Ved køb af en enkeltydelse, fx et krydstogt eller en flybillet, optræder rejsebureauet udelukkende som formidler for det/de pågældende transportselskaber. Det betyder, at det udelukkende er eks. flyselskabet, der er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for omkostninger som følge af transportselskabets evt. misligholdelse af aftalen. 

Flyselskaber og rederiers ansvar
De i rejseplanen deltagende flyselskaber og/eller rederier påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord. Vedrørende ansvaret for indskrevet bagage henvises til transportselskabets egne bestemmelser.

Den rejsendes pligter og ansvar  
Ved modtagelse af rejsedokumenter er det den rejsendes pligt, at sikre sig alle nødvendige dokumenter er indeholdt og stemmer overens med det bestilte. Særligt vigtigt er det at tjekke, at navne fremstår korrekte i henhold til pas. Opdages en fejl eller mangel skal omgående tages kontakt til rejsebureauet. Den rejsende har desuden pligt til at gøre opmærksom på evt. særlige omstændigheder i forbindelse med rejsen, såsom andet statsborgerskab som dansk, graviditet, sygdom o.a., som kan kræve særlige forholdsregler. 

Værneting/Lovret
Ethvert krav mod rejsebureauet skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Kontakt os hvis du har ubesvarede spørgsmål.

Se kontaktinfo nedenfor.