Rejser til Samburu, Buffalo Springs og Shaba

  • Rejsetid

  • Bedste årstid

    juni - marts

  • Tidsforskel

    1 - 2

Samburu Nationalreservat på 165 km2 ligger nord for Mount Kenya og godt 325 km fra Nairobi. I samme område ligger Buffalo Springs og Shaba Nationalreservat. Alle ejes og bebos af samburustammen som er nært beslægtet med masai'erne.

Området er tørt og varmt og grænser op til ørkenen omkring Lake Turkana. De tørre klima-zoner, de tre reservater ligger i, betyder sparsom nedbør, og et landskab der mest består af busksavanne med spredt akaciebevoksning. Reservaterne gennemløbes dog af floder, som sikrer en næsten konstant vandforsyning. Vegetationen langs floden består fortrinsvis af storkronede, vilde figentræer, de karakteristisk doumpalmer og akacieskov. Et landskab, der står i skarp kontrast til den omkringliggende tørre busksavanne.

Alle tre reservater er kendt som tilholdssteder for sjældne dyr. For eksempel netgiraffen, der har fået sit navn efter sine karakteristiske aftegninger, der ligner et stormasket net. Desuden den højbenede grevy-zebra med de sorte tragtformede ører, de smalle striber og den helt hvide bug. Blandt andre mindre udbredte arter i denne tørre klimazone kan nævnes somalistrudsen med den lange blå hals og skanker, oryxantilopen og kudu- og girafantilopen.
Læs mere